Категории и тесты

Заголовок Добавил
5В010100 Дошкольное обучение и воспитание/Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Кузьмина Елена Викторовна
5В010200 Педагогика и методика начального обучения/Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі Кузьмина Елена Викторовна
5В010300 Педагогика и психология/Педагогика және психология Кузьмина Елена Викторовна
5В010400 Начальная военная подготовка/Бастапқы әскери дайындық Кузьмина Елена Викторовна
5В010500 Дефектология/Дефектология Кузьмина Елена Викторовна
5В010800 Физическая культура и спорт/Дене шынықтыру және спорт Кузьмина Елена Викторовна
5В010900 Математика/Математика Кузьмина Елена Викторовна
5В011000 Физика/Физика Кузьмина Елена Викторовна
5В011100 Информатика/Информатика Кузьмина Елена Викторовна
5В011200 Химия/Химия Кузьмина Елена Викторовна
5В011300 Биология/Биология Кузьмина Елена Викторовна
5В011400 История/Тарих Кузьмина Елена Викторовна
5В011600 География/География Кузьмина Елена Викторовна
5В011700 Казахский язык и литература/Қазақ тілі мен әдебиеті Кузьмина Елена Викторовна
5В011800 Русский язык и литература/Орыс тілі мен әдебиеті Кузьмина Елена Викторовна
5В012000 Профессиональное обучение/Кәсіптік оқыту Кузьмина Елена Викторовна
5В012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения/Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті Кузьмина Елена Викторовна
5В012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения/Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті Кузьмина Елена Викторовна
5В012300 Социальная педагогика и самопознание/Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану Кузьмина Елена Викторовна
5В020200 Международные отношения/Халықаралық қатынастар Кузьмина Елена Викторовна
5В030100 Юриспруденция/Құқықтану Кузьмина Елена Викторовна
5В050600 Экономика/Экономика Кузьмина Елена Викторовна
5В050800 Учет и аудит/Есеп және аудит Кузьмина Елена Викторовна
5В050900 Финансы/Қаржы Кузьмина Елена Викторовна
5В051000 Государственное и местное управление/Мемлекеттік және жергілікті басқару Кузьмина Елена Викторовна
5В060200 Информатика/Информатика Кузьмина Елена Викторовна
5В060500 Ядерная физика/Ядролық физика Кузьмина Елена Викторовна
5В060600 Химия/Химия Кузьмина Елена Викторовна
5В060700 Биология/Биология Кузьмина Елена Викторовна
5В060800 Экология/Экология Кузьмина Елена Викторовна
5В060900 География/География Кузьмина Елена Викторовна
5В070300 Информационные системы/Ақпараттық жүйелер Кузьмина Елена Викторовна
5В071000 Материаловедение и технология новых материалов/Материалтану және жаңа материалдар технологиясы Кузьмина Елена Викторовна
5В072800 Технология перерабатывающих производств/Өңдеу өндірістерінің технологиясы Кузьмина Елена Викторовна
5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды/Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі Кузьмина Елена Викторовна
5В080600 Аграрная техника и технология/Аграрлық техника және технология Кузьмина Елена Викторовна